PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin această notificare vă informăm asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră atunci când utilizați serviciile si va inregistrati pe pagina web a S.C. ONIA AUTO SRL
Denumire operator date:
S.C. ONIA AUTO SRL În calitate de operatori de date cu caracter personal si în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, avem obligatia să vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, precum și drepturile pe care le aveți referitor la aceste prelucrări.
Atunci când accesați pagina web a societății noastre, următoarele date cu caracter personal sunt colectate despre dumneavoastră:
 – Nume, prenume
 – Telefon
 – Adresa de e-mail
 – Adresa de domiciliu/resedinta
 – Oras
 – Judet
 – Adresa de livrare

Avem nevoie de aceste date pentru a putea procesa comenzile dumneavoastră, pentru a putea livra produsele selectate prin intermediul firmelor de curierat.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate in baza noastra de date. Produsele comandate de dumneavoastră sunt expediate la adresa furnizată de dumneavoastră prin intermediul firmelor de curierat cu care colaboram. Nu folosim datele cu caracter personal furnizate pentru crearea de profiluri sau luarea de
decizii automate în ceea ce vă privește.
Datele cu caracter personal pe care le-am colectat despre dumneavoastră vor fi reținute din momentul inregistrarii dumneavoastra in baza noastra de date online sau in lista de destinatari a mesajelor de tip (newsletter). Aceste date vor fi pastrate in sistemul nostru informatic pana la primirea unei cereri explicite din partea dumneavoastra privind stergerea acestor date.
Referitor la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți următoarele drepturi:
 – Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 – Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal;
 – Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal;
 – Dreptul la restricționarea prelucrării
 – Dreptul la opoziție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
Exercitarea acestor drepturi se face în cadrul și limitele trasate de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Pentru exercitarea oricărui drept mai sus arătat sau pentru a obține informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați o cerere, datată și semnată, prin:
 – Poștă electronică (e-mail), la adresa: vanzari@anvelope-nemo.ro
 – Prin posta, la Doamna Ghica Nr.14 Bl.2, Sc.1 Et.6 Ap 20

Main Menu

× Ai o intrebare?